Üldkoosolek: uus juhatus ja plaanid järgmiseks aastaks

 • Ettepanekud päevakorrapunktide täitmiseks konkreetsete otsusekavanditega saata juhatusele või teha muudatused otse failidesse.
 • Liikmeks astumise avaldused saata juhatusele piisavalt pikk aeg enne üldkoosolekut, et juhatus jõuaks neid arutada.
 • Juhatusse kandideerijad võiks võimalikult varakult praeguse juhatusega ühendust võtta, et oma plaane liikmetele tutvustada ning osaleda üldkoosoleku eelaruteludes Tallinnas, Tartus ja vajadusel ka mujal.

Üldkoosoleku teade

Kuupäev:

21. juuni Piraadipartei  
Kellaaeg: 15–18
Koht: Arhiiv, Vanemuise 19, Tartu

Hääletusele tulevate otsuste kavandid leiab http://piraadipartei.ee/yldkoosolek2014.3 (täieneb vastavalt juhatusele tehtud ettepanekutele jooksvalt). Kavandeid saab üldkoosoleku toimumise päeval laivis arutada ja täiendada juba alates kl 12-st. Üldkoosolekul osalemiseks tuleb ühes võtta isikut tõendav dokument, soovitavalt ID-kaart koos digiallkirjastamiseks vajalike PIN1 ja PIN2 koodidega!
 

Ligipääs üldkoosolekule

Webchat: yldkoosolek@PirateIRC.net (vt serverite kohta täpsemalt siit)

See on avalik üldkoosoleku ruum Internetis, millest jääb maha protokoll ja kus toimuvad hääletused. Piraadipartei liikmetest osalejad peavad andma teada (nt veebiliideses vajuta kasutaja tramm peale, vali PM ja räägi), missuguse kasutajatunnusega nad jututuppa sisse logivad ning allkirjastama selle kasutajatunnuse ka üldkoosoleku protokollis.

 

Päevakord

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Uute liikmete vastuvõtmine/liikmete väljaarvamine
 3. Kokkuvõte aasta tegevustest
 4. Plaanid edaspidiseks
  1. Juhatuse kandidaatide ja nende tegevuskavade tutvustused
  2. Piraadiparteide Internatsionaali üldkoosoleku võõrustamine aprillis 2015
  3. Plaanid Riigikogu valimisteks 2015
  4. Plaanid aktivismiks jm projektideks
  5. Uue juhatuse valimine
 5. Kohapeal tõstatatud küsimused

Kui kellelgi puudub ligipääs viidatud dokumentidele, siis võtta ühendust juhatus@piraadipartei.ee.

Sildid: