Anna end üles vabatahtlikuks!

Kui sa ei taha tingimata ametlikult Piraadiparteiga liituda, siiski võid end üles anda vabatahtlikuna! Saad meid aidata kampaaniate juures nii netis kui ilmsi, osaleda meie koosolekutel jpm!

Millega sa tahaks meid aidata? Mis on sinu oskused või muud head küljed, millest piraatidel võiks kasu olla!