Meie seisukoht terrorismi ja turvalisuse debatis

Piraadiparteide Internatsionaal (PPI) avaldas oma positsiooni Pariisi terrorirünnakute järgse "turvalisuse" debati teemal, millele kirjutame alla ka Eesti Piraadipartei juhatuse poolt:

Kutsume ühtlasi üles kõigi riikide kodanikke valvsusele valitsuste suhtes, mis püüavad neid sündmusi kasutada inim-, kodaniku- ja digiõiguste põhimõtete hülgamiseks — olgu siis kodanike privaatsuse õõnestamiseks või lausjälgimise suurendamiseks väidetava turvalisuse nimel. Iseäranis seisame vastu seadusloomele, millega püütakse algatada, jätkata või süvendada käibelolevaid lausjälgimise praktikaid, mis on näidanud oma ebatõhusust ning oma põhiolemuses rikuvad inimõigusi. Pariisi sündmuste läbiviijad juba olid jälgimisnimekirjades, seega rohkemate inimeste jälgimise alla võtmine meid enam kuidagi ei aita.

Illustratsiooniks väljavõte aruteludest Euroopa Parlamendis, räägib Greens/EFA liige Jan Philipp Albrecht:
 

Sildid: